HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10481
ime M., Ivica
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1985.
diplomirao1. 4. 1986.
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Zagreb

1992

HŠ UŠP Zagreb

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Lukin. Hrvat. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Srednju školu završio je u Gospiću škol. g. 1980.-81. i odmah se upisao na Šumarski fakultet u Zagrebu.
 Diplomirao je Šumarstvo 1.4.1986. godine. Na istom fakultetu studirao je i poslijediplomski studij iz znanstvenoga područja uređivanje šuma.
 Zaposlen je u Službi za uređivanje šuma JP "Hrvatske šume" p. o. Zagreb na mjestu struč. suradnika za katastar šuma (1995. ).

1Milković,I., 1998: O paši, žirenju i brstu u šumama; za ili protiv?. Š.L. 5-6, s.261 PDF
2Milković, I., Starčević, M., Pećarević, M., 2003: Uloga šumarstva u nacionalnom programu evidentiranja, zaštite i očuvanja slatkih voda Republike Hrvatske. Š.L. 5-6, s.219 pdf
3Branimir Prpić, Ivica Milković, 2005: Rasprostranjenost poplavnih šuma u prošlosti i danas. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 23
4Branimir Prpić, Slavko Matić, Petar Jurjević, Hranislav Jakovac, Ivica Milković, 2005: Općekorisno i gospodarsko značenje poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 50
5Anamarija Durbešić, Ivica Milković, 2005: Pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta na jušnim padinama Svilaje - Muć s ciljem protuerozijskog djelovanja. Š.L. 13, s.* pdf
6Slavko Matić, Ivica Milković, 2006: Strukturna, proizvodna i prostorna obilježja minski sumnjivih šuma i šumskih zemljišta u Republici Hrvatskoj. GŠP vol. P5 s. 29
7Branimir Prpić, Renata Pernar, Petar Jurjević, Ivan Milković, Miljenko Vrepčević, Stjepan Petreš, 2011: Kartiranje općekorisnih funkcija šume u sredozemlju. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 288
8Ivica Milković, 2013: GOSPODARENJE ŠUMAMA JELE I BUKVE U GOSPODARSKOJ JEDINICI MACELJ. Š.L. 9-10, s.556 PDF
9Oliver Vlainić, Ivica Milković, 2017: Mr. sc. GAŠPAR FABIJANIĆ, dipl. ing. šum. (1933. – 2017.). Š.L. 11-12, s.627 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM