HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10483
ime MILKOVIĆ, Simo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10483)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1927.Slunj
apsolvirao1954.
diplomirao29. 7. 1954.
karijera Ogulin
umro12. 5. 2019. Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu, Šumsko-gospodarskom smjeru škol. g. 1953.-54., a diplomirao 29.7.1954. g.
 Prema nepotpunim podacima, prvo zaposlenje dobio je u ŠG "Javornica" Ogulin (od 1960. ŠG Ogulin), radeći pretežno na poslovima uzgoja, zaštite i uređivanja šuma. U povodu 100. obljetnice organiziranoga Šumarstva na ogulinskom području jedan je od organizatora uspješnog savjetovanja na temu gospodarenja šumama prebornog područja u Ogulinu - u listopadu 1979. Godine 1973. napušta operativu i odlazi u Šumarsku inspekciju, najprije u Republički komitet za poljoprivredu i Šumarstvo (1973.-1980. ), pa u Zajednicu općina Rijeka (1981.-1990. ) i na kraju u Ministarstvo poljoprivrede i Šumarstva kao Šumarski i lovni inspektor.
 Bio je aktivan član Saveza Šumarskih društava Hrvatske i suradnik Šumarskoga lista.
 Umirovljen je 1995. i živio je u Rijeci.

Umro je 12.5.2019.

1Martinović J., Milković S., 1966: Prilog šumsko-proizvodnom vrednovanju tala u ogulinskom području. Š.L. 7-8, s.361 PDF
2Martinović J., Komlenović N., Milković S., 1967: Sezonske promjene sadržaja vlage u tlu i mineralnih hraniva u iglicama u kulturi običnog bora (P. silvestris L.) i američkog borovca (P. strobus L.) kraj Ogulina. Š.L. 3-4, s.111 PDF
3N. Komlenović, J. Martinović, S. Milković, 1969: Kloroza obične smreke u mlađim kulturama na području vriština. Š.L. 3-4, s.92 PDF
4S. Milković, 1976: Raspored kadrova po stručnoj spremi u doznaci stabala za sječu u području raznodobnih (prebornih) šuma u Gorskoj regiji .. Š.L. 1-2, s.85 PDF
5S. Milković, 1976: Korekcije granice između oblasti jednodobnih i prebornih šuma. Š.L. 10-12, s.507 PDF
6Milković, S., 1979: Gospodarski postupci u državnim prebornim šumama ogulinskog područja u svijetlu propisa osnova gospodarenja. Š.L. 11-12, s.561 PDF
7Milković, S., 1987: Razvitak šumskouzgojnih misli. Š.L. 7-9, s.441 PDF
8Gospodarske jedinice "Veljun", Tržic-ka šikara" i "Zalije". Ekolosko-gospodarski tipovi i meliorativni zahvati, (s. Pelcer, Z., Cestar, D., Kalinić, M. ). Radovi l, 1996., SU, s. 1-59.
9Simo Milković, 2013: NUŽNE PROMJENE U ŠUMARSTVU HRVATSKE. Š.L. 9-10, s.507 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 368.
 *** Pov. šumarstva Hrvatske 1846. -1976., s. 25, 56, 118, 418.
 *** ŠIM, s. 44, 134, 148, 152, 153, 178.
 *** HŠD 1846-1996., s. 279.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PLEŠE, Božidar: Simo Milković, dipl. inž. šum. (1927. – 2019.), ŠL 9-10/2019, s.508 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM