HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10485
ime M., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10485)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1992.
diplomirao1993.

član HŠD ogranak
Bjelovar

22.12.1994

UŠP Bjelovar, Šumarija Sirač

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Lovre i Miluške r. Novak. Hrvat, katolik. Otac mu je računovođa, a majka radnica. Osnovnu i srednju naobrazbu stekao je u Daruvaru. Ispit zrelosti položio je 1987. u CUO, a šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 Diplomirao je 1993. godine.
 Nakon diplomiranja radio je u općim poslovima kao revirnik pripravnik. Revirnik je u Šumariji Daruvar, UŠ Bjelovar (1995. ).

 *** ŠL 1-2/95., s. 62.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM