HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10487
ime M., Denis
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10487)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1996.
diplomirao17. 1. 1997.

član HŠD ogranak
Požega

1997

uprava šuma Požega

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Luke i Anke r. Tesari. Hrvat, rimokatoličke vjere. Potječe iz šumarske obitelji: otac mu je dipl. ing. šumarstva, a majka profesorica. Osnovnu i srednju naobrazbu postigao je u rodnoj Požegi. Maturirao je na Srednjoj elektrotehničkoj školi 1990. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 17.1.1997. iz znanstvenog područja uređivanje šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Usporedba prirasta bukve na silikatu i dolomitu". Promoviran je u zvanje dipl. ing. šumarstva 24.4.1997. god.
 U državnu službu stupa 1.4.1997., radeći kao pripravnik na poslovima projektiranja šumskih cesta u UŠ Požega. Zbog potrebe za stručnim šumarskim kadrovima u Lici, 15.8.1997. prelazi u UŠ Gospić, primivši radno mjesto revirnika u obnovljenoj Šumariji Donji Lapac.
 Pred povjerenstvom HLS 10.12.1997. godine položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM