HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10489
ime M., Luka
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10489)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1968.
diplomirao25. 12. 1969. Sin Milana i Milke r. Milošević. Hrvat, hrvatskoga državljanstva. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Bučju 1959., a Srednju šumarsku za krš u Splitu 1964. god.
 Šumarstvo je studirao u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu šumarskoga fakulteta 25.12.1969. g. Pripravnički staž odradio je u ŠG Požega, u odjelu za uređivanje šuma, zaposlivši se 19.1.1970. g. Slijedi radno mjesto taksatora, a od 1977. do 1990. obnaša dužnost voditelja Službe za uređivanje šuma ŠG Požega. Osnivanjem JP "Hrvatske šume" - UŠ Požega, 1991. imenovan je najprije upraviteljem Šumarije Kamenska, a od 1992. g. stručnim suradnikom za uzgajanje šuma pri UŠ Požega, na kojem se mjestu nalazio i prigodom bilježenja ovih podataka, početkom 1998. godine.

 *** ŠL 1-2/95., s. 60.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TOMIĆ, Ivica: Luka Milošević (1941 - 2002), ŠL 5-6/2002, s.355 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM