HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10490
ime M., Slavko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

srednje obr.1959.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1963.
diplomirao17. 6. 1964.
karijera1. 12. 1965.Šumarija Fužine
18. 4. 1966.Drvo Rijeka

 Sin je Mate i Antonije r. Starčević. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio radnik, a majka domaćica. Osnovnu je školu pohađao u Licu (6 razreda) i Rijeci, okončavši je 1955. g. Završio je srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1959. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu, gdje je diplomirao na Šumarskom odjelu 17.6.1964.
 Šumarsku karijeru započeo je u ŠG. Delnice - Šumarija Fužine 1.12.1965. Nakon pripravničkog staža, 18.4.1966. g. prelazi u Poslovno udruženje "Drvo" Rijeka, gdje punih osam godina radi na poslovima uređivanja u tadašnjoj Sekciji za uređivanje šuma.
 Kad se rasformirala Sekcija za uređivanje šuma 1974. g., u istom udruženju, kasnije "Drvo" Rijeka import-export, prelazi na poslove trgovine i to najprije kao sef poslovnice (1974.-1990. ), a zatim u svojstvu direktora sektora.
 Od 1.1.1997. g., kad većinski vlasnik "Drva" postaje tvrtka Finvest Corporation d. d. čabar, imenovan je voditeljem sektora drvnih proizvoda, na kojem se radnome mjestu nalazio do pisanja ovih redaka.
 Živi u Rijeci.

 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 82, 132.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 208, 230.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM