HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10493
ime M., Sava
zvanje
zanimanje     
šumarski nadsavjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10493)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1892.
djelovao Belegiš /Srijem/
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je apsolvirao 1892. na Gosp.-šumarskom učilištu u Križevcima. Državni ispit položio je 1898. godine.
 Prema dostupnim podacima, od 1899. do 1930. radio je kod Pe-
 Sremskoj Mitrovici. Kao šum. vježbenik, premješten je 1899. od Kotarske šumarije u Klenku Gospodarstvenom uredu imovne općine, 1901 imenovan je šum. pristavom, 1905. radio je kao šumar u Šumariji Bosut, a 1910. g. imenovan je nadšumarom. Godine 1921., kao nadšumarnik, obnašao je dužnost upravitelja Gospodarstvenog ureda imovne općine, a 1923. imenovan je šum. nadsavjetnikom. Od 1926. do 1930. direktor je Direkcije šuma u Srem. Mitrovici.
 Odlikovan je Ordenom Sv. Save 4. reda (1923. ).
 Bio je član HSŠD, kasnije JŠU.

1Napisao S. Milutinović, 1901: Postanak i napredovanje šumsko-poljskog gospodarstva, naposeb kod imovne obćine petrovaradinske.. Š.L. 6, s.281 PDF
2Napisao Roman Stummer. Preveo S. Milutinović, 1901: O nedostatnoj proizvodnji porabnog drva na zemlji.. Š.L. 9-10, s.493 PDF
3Piše S. Milutinović., 1902: Šumarske viesti o sibirskoj Rusiji.. Š.L. 7, s.443 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1898., s. 462; 1899., s. 147; 1901., s 316; 1905., s. 462; 1910., s. 155; 1921., s. 148; 1923., s. 185, 253; 1926., s. 71; 1930., s. 97.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 19.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 57, 200.
 *** Pov. šumarstva Hrvatske 1846-1976., s. 89, 409.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM