HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10497
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski ing., šum. inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10497)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1910.

 Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji u Zagrebu u trajanju od osam semestara. Apsolvirao je 1910. godine. Nakon sto je odslužio vojni rok, u trajanju od godinu dana, zaposlio se 1.1.1912. u šumarskoj struci. Stručni je ispit položio 1915. g. u Zagrebu.
 Prema nepotpunim podacima, cesto je premještan za vrijeme službe. Godine 1922. šumarski je nadinženjer Šum. odsjeka u Sarajevu, zatim je 1923. tajnik Generalne direkcije šuma u Beogradu, šumarski savjetnik Direkcije šuma u Sarajevu i iste je godine vraćen u istom svojstvu u Beograd. Godine 1926. nalazio se kao šum. nadsavjetnik kod Direkcije šuma u Sarajevu, zatim u Šum. upravi u Bosanskoj Dubici; 1927. premješten je u Sarajevo, a zatim u Apatin (Vojvodina).
 Od 1928. do 1929. ponovo radi u Sarajevu. Slijede novi premještaji: kao visi šum. savjetnik, radio je 1931. kod Banske uprave u Splitu, 1932. u Odjeljenju za šumarstvo Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu; 1935. radi u Banja Luci kod Direkcije šuma, a 1937. g. kod Banske uprave u Sarajevu. God. 1938. bio je šum. inspektor na Cetinju (crna Gora).
 Od 1939. do 1940. direktor je Direkcije šuma u Banja Luci, a 1940., kao šumarski inspektor, premješten je opet Ministarstvu šuma i rudnika, Odjeljenje za upravu državnih šuma, u Beogradu.
 Odlikovan je Ordenom Jugosl. križa 4. reda (1939. ).

 *** ŠL 1915., s. 222; 1922., s. 115; 1923., s. 235, 383, 569; 1926., s. 343, 556; 1927., s. 106, 490; 1928., s. 157; 1929., s. 302; 1931., s. 388; 1932., s. 487, 563; 1935., s. 599; 1937., s. 271; 1938., s. 534; 1939., s. 714, 715; 1940., s. 50; 1941., s. 18.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 4, 30, 83.
 *** ŠN, s. 103.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM