HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10498
ime M., Rade
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1978.
diplomirao1979.

član HŠD ogranak
Sisak

1979

isčlanjen

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Nikole i Anđe r. Jakšić. Srpske narodnosti, hrvatskoga državljanstva, pravoslavne vjeroispovijesti. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Omsici 1966. Maturirao je u Gračacu 1970. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 1979. godine.
 Nakon diplomiranja zaposlio se u trgovačkom poduzeću "Visočica" Gospić, predstavništvo Zagreb. Poslije toga radio je kao referent za projektiranje, nadzor i investicije ŠG Sisak, zatim radio je na mjestu revirnika u Šumariji Pokupsko. Potom, kad se reorganiziralo hrvatsko šumarstvo, zaposlen je u JP "Hrvatske šume" kao stručni suradnik za zaštitu na radu US Sisak. Sada je (1997. ) stručni suradnik za investicije US Sisak.

 *** ŠL 1-2/95., s. 65.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM