HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10505
ime M., Đuro
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, specijalist zaštite šuma
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10505)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1953.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1961.
diplomirao5. 3. 1962.

 Sin Tadije i Marije r. Zatezalo. Hrvat, hrvatskoga državljanstva i pravoslavne vjere. Roditelji su mu bili radnici. I osnovnu i srednju naobrazbu stekao je u Karlovcu. Maturirao je na srednjoj Šumarskoj školi u Karlovcu 1953.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu, a diplomirao je na ŠG odjelu osamostaljenoga Šumarskoga fakulteta u Zagrebu 5.3.1962. godine. Na istom je fakultetu 20.11.1990. godine završio specijalizacijski studij iz područja zaštita šuma.
 Prvo radno mjesto dobio je u Šumariji Generalski stol ŠG Karlovac, gdje radi kao šumski tehničar od 14.9.1955. do 29.2.1956. Nakon toga zaposlen je u Šumariji Pisarovina (1.3.1956.-1.11.1957.) Od 1.11.1957. do 2.3.1963. nalazi se na studiju. Slijedi rad u ŠG Ogulin (16.4.1962.-31.1.1965.), gdje neko vrijeme radi u Šumariji Gomirje te u Općini Ogulin i Vrbovsko (1.2.1965.-14.5.1970.).
 Nekoliko godina nalazi se izvan šumarske struke (15.5.1970.-31.3.1974.), a onda dobiva mjesto u ŠG Zagreb, OOUR Šumarija Zagreb, gdje se zadržao vise od deset godina (1.4.1974.-31.3.1985.), kada u istom gospodarstvu prelazi u OOUR za Uzgoj i zaštitu šuma, ali tu se zadržao samo do kraja godine (1985. ), kada prelazi u Radnu zajednicu, Zajedničke službe (1.1.1986.-31.12.1990.).
 Osnivanjem Javnog poduzeća "Hrvatske šume" - UŠ Zagreb, 1.1.1991., kao specijalista za zaštitu šuma, imenovan je stručnim suradnikom za zaštitu šuma, s kojeg radnog mjesta 23.4.1997. odlazi u mirovinu.
 Umirovljeničke dane provodi u Zagrebu, član je Hrvatskoga šumarskoga društva.

 *** ŠN, s. 175.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 64.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM