HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10510
ime M., Zvonimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10510)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1984.
diplomirao12. 6. 1985.
karijera1. 8. 1985.šumarija Gunja

član HŠD ogranak
Vinkovci

1986

HŠ - Direkcija

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Mihaela i Nevenke r. Šarčević. Hrvat, katolik. Roditelji su mu službenici. Školovao se u Vinkovcima: osnovnu je školu završio 1975., a gimnaziju 1979. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 12.6.1985. iz područja uzgajanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Prirodna obnova hrasta lužnjaka u zajednici hrasta lužnjaka i običnoga graba na području Spačvanskog bazena".
 Nakon diplomiranja prvo zaposlenje dobiva u ŠG "Slavonska šuma" OOUR za iskorišćivanje šuma - Šumarija Gunja (1.8.1985.). Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža, pri istoj šumariji radi kao stručni suradnik za iskorišćivanje šuma (1986.-1990. ). Od 1990. do 1992. bio je upravitelj Šumarije Gunja. S tog radnog mjesta premješten je u UŠ Vinkovce na radno mjesto komercijaliste prodaje i nabave (1993.-1995. ), zatim stručnog suradnika za iskorišćivanje šuma (1996. ) i konačno od kraja 1996. pa do bilježenja ovih podataka (početak 1998. ) sef je Komercijalnog odjela pri UŠ Vinkovci.
 U međuvremenu od 1987. do 1992. bio je i predavač na Srednjoj šumarskoj školi u Vinkovcima; predavao je predmet iskorišćivanje šuma.
 Član je HŠD i HDZ.

 *** ŠL 1-2/95., s. 59.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM