HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10511
ime M., Marijan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10511)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1993.
diplomirao8. 12. 1994.

član HŠD ogranak
Slavonski Brod

1994

Stručne službe UŠP Nova Gradiška

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Dragutina, liječnika, i majke, zanimanjem službenice. Hrvatske je nacionalnosti i državljanstva. Srednju matematičko-informatičku školu završio je 1986. g.
 Diplomirao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu 8.12.1994. s naslovom diplomskog rada "Dinamika sušenja šuma, sadašnje stanje u GJ Ilijamska-Jelas", znanstvenoga područja ekologija šuma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM