HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10512
ime M., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10512)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1993.
diplomirao21. 7. 1994.

član HŠD ogranak
Zagreb

2010

HŠ UŠP Zagreb

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Marka, zanimanjem ugostitelja i Anice, službenice. Hrvatske je nacionalnosti i hrvatskoga državljanstva. Srednju kemijsku školu završio je god. 1986. u Rijeci.
 Diplomirao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 21.7.1994. s naslovom diplomskog rada "Šumski požari u Republici Hrvatskoj 1992.-1993. godine", znanstvenoga područja zaštita šuma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM