HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10517
ime M., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10517)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1961.
diplomirao1962.

 Sin Mije i Marije r. Novota. Hrvat, rimokatoličke vjere. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Ludbregu 1951., a gimnaziju u Varaždinu 1957. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 1962. godine.
 Nakon diplomiranja zaposlio se u struci: od 15.9.1962. do 19.9.1963. bio je referent za privatne šume u općini Ludbreg. Jedan je od rijetkih hrvatskih dipl. ing. šumarstva koji je čitav radni vijek proveo na jednom radnom mjestu. Naime, od 22.10.1964. god. do danas (1997. ) zaposlen je u Šumariji Ludbreg; od toga dugi niz godina kao njezin upravitelj.
 Najveći njegov doprinos šumarstvu je sto je pošumio oko 750 ha panjača i pretvorio ih u regularne šume. Bio je član koordinacijskog odbora za lovstvo i predsjednik općinskog lovačkog saveza, a bavio se i problematikom privatnih šuma.
 Član je HŠD.

 *** ŠL 1-2/95., s. 63.
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 61.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM