HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1052
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1052)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Virovitica

1981

Šumarija Suhopolje

šumarski tehničar

 Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šumarija Suhopolje.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM