HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10520
ime M., Dragutin
zvanje
zanimanje     
tehnički inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10520)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1886.
djelovao Hrv. Kostajnice

 Šumarstvo je apsolvirao 1886. na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima.
 Prema dostupnim podacima, kao kotarski šumar Petrovaradinske imovne općine, imenovan je 1900. šumarnikom Ogulinske imovne općine, gdje se nalazio i 1905. godine, a 1908. vodi se kao šumarnik u mirovini u Zagrebu, sve do 1920, kad je imenovan šumarskim nadzornikom Ravnateljstva šuma u Zagrebu, ali Je i ponovo umirovljen 1923. kod Šum. odsjeka Ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu.
 Ali i po treći put se vraća u službu i kao šumarski savjetnik premješten je iz Jastrebarskog 1926. Direkciji šuma, a 1927. Kotarskom poglavarstvu u Zagreb.
 Godine 1931., u svojstvu višega šumara, postavljen je za kotarskoga šumarskog referenta u Mostaru (BiH), a 1932. unaprijeđen je za tehničkog inspektora. Iste je godine premješten Šumarskom odsjeku Banske uprave u Banja Luci (BiH), gdje je konačno umirovljen 1933. godine.
 Bio je aktivan član HSŠD i pročelnik kluba šumara u Ogulinu.

 *** ŠL 1900., s. 51; 1905., s. 462; 1920., s. 190; 1923., s. 571-572; 1926., s. 220; 1927., s. 154; 1931., s. 148; 1932., s. 59, 563; 1933., s. 355.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 18.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 170.
 *** HŠD 1846-1996., s. 118, 119, 121.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM