HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10521
ime M., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10521)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1970.
diplomirao16. 5. 1971.
karijera1971.šumarija Mrkopalj Sin Franje i Otilije r. Mance. Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Potječe iz šumarske obitelji. Otac mu je bio dipl. ing. šumarstva. Osnovnu i srednju školu završio je u Delnicama. Maturirao je na Realnoj gimnaziji Delnice 1961. god.
 Studij šumarstva upisao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na Šumsko-gospodarskom odsjeku 16.5.1971. godine.
 Kao mladi šumarnik, prvo zaposlenje dobiva u ŠG Delnice - Šumarija Mrkopalj (1971. ). Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža, postaje referentom za uzgoj šuma. Godine 1974. premješten je u RZ Zajedničke službe, radeći najprije kao taksator u Odjelu za uređivanje šuma (1974.-1978. ), a potom u Odjelu za razvoj (1978.-1983. ). Tri godine na dužnosti je upravitelja Šumarije Ravna Gora (1983.-1985. ), a reorganizacijom šumarstva i osnivanjem Goransko-primorskoga ŠG Delnice (1985. ) postavljen je za zamjenika direktora OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma Delnice, a od 1987. do 1989. bio je njegov direktor.
 Pokazavši posebnu sklonost prema problematici uzgoja i zaštite šuma u netom osnovanom Odjelu za proizvodnju vodi upravo poslove zaštite, a kad je ustanovljen poseban Odjel za ekologiju, postao je njegovim rukovoditeljem.
 Od 28.12.1995. god. član je Upravnog odbora JP "Hrvatske šume".
 Odlukom Upravnog odbora JP "Hrvatske šume" p. o. Zagreb krajem 1996. dipl. ing. Damir Moćan premješten je u Direkciju u Zagreb na mjesto zamjenika direktora poduzeća.
 Uz posebno velik doprinos na praćenju i izučavanju problematike zdravstvenog stanja šuma Gorskoga kotara, zasluga je dipl. ing. Damira Moćana sto je nakon poduže stanke ovaj kraj dobio jedno novo vrijedno djelo, knjigu akademika Dušana Klepca "Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadašnjost", (Zagreb 1997. ), kojom je, kako je to u predgovoru knjige istakao dipl. ing. Moćan, autor ukazao da su njegovi demografski i ekološki problemi mnogo veći od šumskih.
 Član je Hrvatskoga šumarskoga društva i Hrvatske demokratske zajednice te predsjednik Gradskog odbora HDZ Delnice.

1Društvo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Delnice. Zbornik "Šumsko gospodarstvo Delnice 1960-1980". Delnice 1981., s. 306-307.
2Pripremni radovi za proizvodnju u šumarstvu. Zbornik radova savjetovanja Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi. Opatija 1983., s. 251-257.
3Predgovor. U knjizi D. Klepca " Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadašnjost", Zagreb 1997., s. 7-8.
4Komlenović, N., Matković, N., Moćan, D., Rastovski, P., 1997: Unos onečišćenja iz zraka u šumu bukve i jele (Abieti-fagetum "dinaricum") u predjelu Lividrage u zapadnoj Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.353 pdf
5Gračan, J., Dominiković, Z., Ružinski, N., Figurić, M., Moćan, D., Bakšić, S., 1998: Ante Krstinić, Nikola Komlenović, Branimir Mayer, Petar Rastovski, Zlatko Perić i Goran Bušić - skupna komemoracija i ispraćaj u Jastrebarskom. Š.L. 1-2, s.105 PDF

nedeterminirano:
6Otvorenost šuma Šumskog gospodarstva Delnice. Ibid., s. 259-162.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** HŠD 1846-1996., s. 337, 345.
 Klepac, D.: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara..., s. 7, 8, 10, 20, 75, 77, 208, 230.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM