HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10523
ime MOĆAN, Mato
zvanje
zanimanje     
nadšumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10523)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1866.Dobra /Gorski kotar/
apsolvirao1884.
umro23. 2. 1909.Brinje

 Šumarstvo je apsolvirao 1884. na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima.
 Prema podacima o promjenama u službi iz Šumarskog lista, službu je započeo kod Ogulinske imovne općine kao šumarski vježbenik i kod te je imovne općine radio sve do svoje smrti. Naime, prema dostupnim podacima, 1892. radio je tu u svojstvu šumarskog pristava. U međuvremenu položio je državni ispit i bio zaposlen kao upravitelj Šumarije Rakovica, a odatle je 1895. premješten za upravitelja Šumarije Plaški, koja je obuhvaćala vrlo veliku površinu od 24. 000 ha imovne šume. Godine 1908. nalazio se na dužnosti upravitelja Kotarske šumarije u Brinju, gdje ga je u 44. godini života zatekla smrt.
 Bio je član Hrvatsko - slav. šum. društva od 1888. godine.

 *** ŠL 1892., s. 279; 1895., s. 463; 1897., s. 569: 1905., s. 462; 1907., s. 198; 1908., Iskaz članova (Moćan M. ).
 *** Osobne viesti: Umro Mato Moćan, nadšumar. ŠL 3, 1909., s. 111.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 17 (Moćan Mato).
 Klepac, D.: Iz šumarske prošlosti Gorskoga kotara... Zagreb 1997., s. 208, 230.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM