HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10526
ime MOHAČEK, Marko
zvanje
zanimanje     
dr. filozofije, izv. prof. na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10526)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen29. 3. 1888.Delovi /Novigrad Podravski/
apsolvirao1912.
diplomirao1913.
doktorirao1920.Mudroslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu /kemija/
umro22. 9. 1962.Zagreb

 Kemiju je diplomirao (1913. ) i doktorirao (1920. ) na Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 Bio je najprije (1913.-1919. ) profesor Višega gospodarskog učilišta, a od 1920. do 1930. direktor Srednje poljoprivredne škole u Križevcima, zatim poljoprivredni inspektor i direktor Ogledne i kontrolne stanice u Zagrebu. Godinu dana (1919. ) boravio je u Pragu na specijalizaciji iz agrikulturne kemije. Kao izvanredni profesor predavao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu kemiju (1941.-1952. ), agrikulturnu kemiju (1941.-1947. ) i Šumarsku kemijsku tehnologiju (1941.-1950. ).
 Od 1941. do 1952. bio je predstojnik Zavoda za agrikulturnu kemiju Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta.
 Objavio je veći broj stručnih članaka iz svoga područja, a od 1930. do 1950. godine napisao je udžbenike za studente iz "Agrikulturne kemije" (I, II) (1930.-31. ), "Osnove opće i agrikulturne kemije" (1935. ), "Organske kemije" (1950. ) i "Opće biokemije" (1950. ). Znatno je utjecao na razvoj kemije u Hrvatskoj.
 Umirovljen je 1952., a umro u Zagrebu 1962. godine.

 *** ŠN, s. 122, 184, 191, 382-384, 460-461.
 Husinec, R., Delić, P.: Gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcima. MH Križevci 1995., s. 47, 48, 56, 63, 85, 103-105, 115.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM