HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10529
ime M., Dragutin
zvanje
zanimanje     
šumarski ing., šum. inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10529)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Petrinja

 Šumarstvo je završio na Šum. akademiji u Zagrebu 1903.
 Radio je u Bilju (1933. ) i Zmajevcu (1936. ).

 Borošić, J.: ŠIS, s. 3.
 *** ŠN, s. 102.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM