HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1053
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     


lokacija

niže obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Bjelovar

17.06.2005

UŠP Bjelovar, Šumarija Čazma

šumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1980. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šumarija Čazma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM