HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10530
ime M., Ladislav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10530)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1949.
diplomirao1953.
dodatne listeplaninari Sin Franje i Paule r. Vrstošek. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio željezničar. Osnovnu je školu završio u Križevcima, maturirao je u Državnoj realnoj gimnaziji u Koprivnici 1943. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1948.-49., a diplomirao 1953.
 Nakon diplomiranja radio je u ŠG "Psunj" Nova Gradiška (1. V.-1.8.1953.), a zatim do 28.2.1970. u Šumariji Pakrac, gdje je niz godina bio upravitelj. Od 1.3.1970. bio je zaposlen na mjestu savjetnika za zaštitu šuma i sjemenarstvo u Radnoj zajednici Zajedničkih stručnih službi ŠG "Mojica Birta" Bjelovar. Dana 1.1.1988. odlazi u mirovinu.
 ŠG "Mojica Birta" Bjelovar od 1973. do 1990. g. imalo je svoje novine "Šumarski vjesnik". Ing. L. Molnar bio je sve vrijeme član uređivačkog odbora i sa ostalim članovima uređivao je list. Napisao je i objavio vrlo mnogo članaka - većinom o stručnim temama iz raznog području gospodarstva.
 Kako se bavio i amaterskom fotografijom, snimio je mnoge faze rada i mnoge značajnije događaje, pa tako skupio veliku foto-dokumentaciju.
 Surađivao je i u Šum. listu.
 ŠG Bjelovar dodijelilo mu je 1974. godine Zlatnu plaketu kao svom zaslužnom djelatniku.

1Životne i radne prilike šumskih radnika. Zbornik "Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije, Bjelovar 1974., s. 363-370.
2Životni i radni uvjeti šumskih radnika. Šum. list 1977., s. 334.
3L. Molnar, 1977: Đuro Šooš, dipl. inž. šum.. Š.L. 5-7, s.334 PDF
4Molnar, L., 1979: VLADIMIR FERENZFFY. Š.L. 7-8, s.404 PDF
5Molnar, L., 1987: Djelovanje povreda na radu u šumskom gospodarstvo »Mojica Birta« Bjelovar od 1972. do 1984. godine. Š.L. 1-2, s.69 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 363.
 *** Zbornik "Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije, Bjelovar 1974., s. 417, 490.
 Stojković, M.: Proslava 50. godišnjice upisa na Šumarski fakultet. Šum. list 11-12, 1995., s. 436.
 Maričević, L: Kazalo autora suradnika, ŠL 3-4/97., s. 182 i 186.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KNEPR, Josip: Ladislav Molnar – Laci (1922 – 2002), ŠL 1-2/2003, s.96 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM