HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10539
ime MOTAL, Zdravko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, mr. sc.
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10539)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen10. 4. 1927.Bjelovar
apsolvirao1951.
diplomirao24. 5. 1952.
magistrirao1973.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 3. 1952.Šumarija Kutina
1. 1. 1954.ŠG Garjevica Bjelovar
1. 4. 1954.Šumarija Vrbovec
umirovljen31. 12. 1992.
umro30. 1. 2002.

 Sin Josipa i Marije r. Slavujević. Hrvatskoga državljanstva, ateist. Otac mu je bio strojovođa, a majka domaćica. I osnovnu i srednju školu pohađao je u Bjelovaru. Maturirao je na realnoj gimnaziji 1946. godine.
 Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 24.5.1952. godine na T-odsjeku. Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu studirao je poslijediplomski studij i postigao magisterij 1973. na ŠG odjelu iz zaštite šuma. Obranio je magistarski rad pod naslovom "Gospodarsko-zaštitne mjere koje omogućuju zaštitu brijesta od izumiranja".
 Cijeli radni vijek proveo je u šumarstvu. Prvo zaposlenje u državnoj službi dobio je u Šumariji Kutina 1.3.1952. Slijedi premještaj i kraće služenje u ŠG "Garjevica" Bjelovar (1. 1.-1.5.1954.), a ostatak radnog vijeka - od 1.5.1954. do umirovljenja 31.12.1992., dakle, 38 godina proveo je na radnome mjestu upravitelja Šumarije Vrbovec.
 Uz zaštitu šuma mr. sc. Zdravko Motal pretežito se bavio problematikom izgradnje šumskih komunikacija. Iz te oblasti napisao je i vrijedan rad. Bio je član Uredništva zbornika "Sto godina šumarstva Bilogorsko - podravske re-gije" (1974. ).
 Mr. sc. Zdravko Motal je čitav život proveo radeći i to vrijedno, a istovremeno ignorirajući priznanja, medalje i fešte. Životni moto bio mu je: red, rad i znanje.
 Za inovacije u izgradnji šumskih komunikacija sa upotrebom stabilizacije terena primio je diplomu i posebno priznanje Šumsko gospodarstvo "Mojica Birta" Bjelovar 1983. i DIT-a Jugoslavije 1984. godine.
 Član je HŠD. Umirovljeničke dane provodi u Vrbovcu, učestalo svraćajući kolegama u šumariju, u kojoj je proveo gotovo četiri desetljeća kao upravitelj.

1Gospodarsko-zaštitne mjere koje omogućuju zaštitu brijesta od izumiranja, (magistarski rad). Šum. fakultet Zagreb 1973.
2Mjere koje bi trebalo poduzimati da se spriječi masovno propadanje brijesta. Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije, Bjelovar 1974., s. 213-227.
3Primjena stabilizacije terena kod izgradnje šumskih komunikacija. Bjelovar 1982.

 *** ŠN, s. 365.
 *** Sto godina šumar. Bilogorsko-podravske regije, Bjelovar 1974., s. 455.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KAUZLARIĆ, Đuro: Zdravko Motal (1927 - 2002), ŠL 3-4/2002, s.245 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM