HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10540
ime MOTT, Rafael
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10540)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen15. 1. 1904.Tuzla /BiH/
apsolvirao1929.
diplomirao12. 10. 1931.
umro6. 8. 1977.Zagreb Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1928.-29., a diplomirao 12.10.1931. g. Zbog teških materijalnih prilika školovao se uz povremeni rad. U studentskoj se organizaciji bori za bolje uvjete života i studija i postaje članom KP (1926. ). Proveo je neko vrijeme i u zatvoru.
 Nakon diplomiranja radi u Banja Luci, zatim u Vinkovcima i Rajevom selu (1934.-1940. ), a od 1941. u Tuzli. Politički aktivan, 1943. odlazi u NOB. Poslije rata referent je za šumarstvo u ONO Tuzla, direktor ŠG Tuzla, direktor Srednje šumarske škole i ŠG "Drinjača", odakle odlazi za savjetnika u Sekretarijat za šumarstvo SR Hrvatske u Zagreb, gdje radi do odlaska u mirovinu.
 Kao vrstan stručnjak i društveno-politički aktivan odlikovan je Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima, Ordenom Republike sa brončanim vijencem, a od Saveza ITŠID Hrvatske zlatnom plaketom.

1Mott R., 1962: IV i V sjednica U. O. Saveza Š. D. Hrvatske .. Š.L. 3-4, s.143 PDF
2Mott R., 1962: VI Sjednica U. O. Saveza Šumarskih Društava Hrvatske. Š.L. 5-6, s.212 PDF
3Mott R., 1962: VII Sjednica U. O. SŠDH. Š.L. 7, s.250 PDF
4Mott R., 1962: VIII Sjednica U. O. SŠDH. Š.L. 9-10, s.352 PDF
5Mott R., 1962: IX i X sjednica U. O. SlŠDH. Š.L. 11-12, s.452 PDF
6Mott R., 1963: III Plenum Saveza ŠDH. Š.L. 1-2, s.64 PDF
7Mott R., 1963: 9-ta sjednica UO Saveza ŠDH. Š.L. 1-2, s.77 PDF
8Mott R., 1963: 12-ta i 13-ta sjednica UO Saveza ŠDH. Š.L. 5-6, s.227 PDF
9Mott R., 1963: 15-ta sjednica UO Saveza ŠDH. Š.L. 7-8, s.318 PDF
10Mott R., 1963: 16-ta sjednica UO Saveza ŠDH. Š.L. 7-8, s.320 PDF
11Mott R., 1963: IV Plenum Saveza ŠDH. Š.L. 7-8, s.321 PDF
12Mott R., 1964: Značaj šuma za rekreaciju.. Š.L. 11-12, s.509 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7.
 *** ŠL 1933., s. 82; 1934., s. 453; 1937., s. 270; 1938., s. 288; 1940., s. 560; 1941., s. 17, 407.
 *** ŠN, s. 356.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije. Vinkovci - Slav. Brod 1974., s. 538, 542.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976., s. 385, 386, 388, 418.
 *** ŠE 2, 1983., s. 428-429.
 *** HŠD 1846-1996., s. 276, 277-279.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ŽUNKO, Oto: Rafael Mott, dipl. inž. šum., ŠL 8-10/1978, s.421 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM