HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10543
ime MOŽINA, Ivan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva, Sveuč. profesor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10543)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 3. 1912.Ljubljana
apsolvirao1934.
diplomirao24. 6. 1935.
doktorirao1959.Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu
umro18. 10. 1979.Ljubljana

 Gimnaziju je završio u Celju.
 Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1933.-34., a diplomirao na Šumar, odjelu 24.6.1935. g.
 Stručni ispit iz šumarske struke položio je u rujnu 1939. g. u Beogradu.
 Nakon odsluženoga vojnog roka bio je na službi godinu dana u Direkciji državnih šuma u Ljubijani, a zatim od 1937. do 1941. radio je u Šumskoj upravi u Nazarju pri Mozirju. U vrijeme rata je kao pričuvni časnik pao u njemačko zarobljeništvo, ali se 1942. vratio u Ljubljanu, gdje je za kraće vrijeme dobio honorarno zaposlenje pri Direkciji šuma.
 Od svibnja 1945. do svibnja 1947. bio je namješten kod povjerenstva PNOO za Slovensko primorje, gdje je obavljao posao šumara na području Gorice, upravitelja Šumske uprave u Ilirskoj Bistrici i sefa Odjela za drvnu industriju u Postojni. Odatle bio je premješten u Ministarstvo za šumarstvo i drvnu industriju u Ljubljani. Godine 1949. imenovan je za predstojnika Drvarskoga odjela na Tehničkoj srednjoj školi u Ljubljani. Tako se postupno osposobljavao za teoretičara i pedagoga na području prerade drva. Ubrzo bio je pripremljen da osnuje prvu drvarsku visokoškolsku ustanovu u Sloveniji, na Šumarskom odjelu tadašnjeg Fakulteta za agronomiju i šumarstvo.
 Godine 1950. izabran je za docenta za anatomiju i tehnologiju drva i mehaničku preradu drva.
 Doktorirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu 1959. godine., 1960. izabran je za izvanrednoga profesora, a 1965. g. za redovnoga profesora iz predmeta anatomija i tehnologija drva.
 Studij "drvarstva" u okviru šumarskog odjela Biotehn. fakultetu sve vise se diferencirao, pa je 1962., ustanovljen najprije drvarski smjer studija, a 1968. Drvarski odsjek.
 Njegova se bibliografija sastoji od šest samostalnih publikacija, 14 opsežnih projekata i ekspertiza (u opsegu od 20 do 80 stranica) i vise od 60 kraćih stručnih naputaka i mišljenja za potrebe šumskih i drvoprerađivackih organizacija. Objavljene rasprave imale su odjek u domaćem i stranom stručnom tisku.
 Prof. dr. sc. Ivan Možina bio je 1955. i 1958. na specijalizaciji u tadašnjoj Zapadnoj Njemačkoj, u Francuskoj i Švicarskoj.
 Za svoj uspješan rad bio je 1968. odlikovan Ordenom rada sa zlatnim vijencem, a kao osnivač visokoškolskog studija drvarstva u Sloveniji i uspješan pedagog primio je u jesen 1970. Kidričevu nagradu. Prigodom 30. obljetnice Biotehničkog fakulteta primio je plaketu Ljubljanskoga sveučilišta.

 *** ŠL 1939., s. 591; 1940., s. 40.
 *** ŠN, s. 174, 303, 358.
 *** Biograf, in bibl. univ. prof. Univ. u Ljubljani, 1957., s. 184; 1969., s. 550; 1976.
 *** ŠE, 2. s. 136, I. izd.; ŠE 2, 1983., s. 429., II. izd.
 *** GV 1972, s. 190
 L. F.: Umri je prof. Ivan Možina, GV 1980., s. 37.
 *** Spominski zbornik 47, Ljubljana 1982., s. 88, 146, 189, 264 (ob smrti); 47-77, s. 228.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM