HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10544
ime M., Davor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10544)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1979.
diplomirao23. 12. 1980.

član HŠD ogranak
Bjelovar

10.12.1992

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Josipa, po struci veterinara. Hrvatske nacionalnosti. Gimnaziju je polazio u Bjelovaru. Maturirao je škol. g. 1974.-75. Iste godine u jesen upisao se na Šumarski fakultet u Zagrebu. Diplomirao je 23.12.1980. godine.
 Zaposlen je u Proizvodnom odjelu US Bjelovar (1995. ), a zatim kao voditelj Plansko - analitičkog odjela.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 61.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 61.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM