HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10545
ime M., Marko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10545)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1994.
diplomirao28. 11. 1995. Sin Milana, hrvatske nacionalnosti i državljanstva. Potječe iz službeničke obitelji. Srednju školu drvarskog smjera završio je u Zagrebu 1984. godine.
 Diplomirao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 28.11.1995. s naslovom diplomskog rada "Oštećenost stabala u šumi Turopoljski lug djelovanjem biotskih i abiotskih faktora", znanstvenoga područja ekologija šuma. Mentor mu je bio prof. dr. Z. Seletković.

1Vuletić,D., S. Krajter, M. Mrazek,A. Ćorić, 2009: Nedrvni šumski proizvodi i usluge – koristimo li ih dovoljno?. Š.L. 3-4, s.173 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM