HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10547
ime MRĐENOVIĆ, Stevo
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10547)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1933.Donji Hrastovac /Sisak/
apsolvirao1957.
diplomirao3. 3. 1959.
magistrirao10. 7. 1984.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1959.Dvor
umro16. 12. 2000. Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1956.-57., na Šumarskom odjelu, a diplomirao 3.3.1959. g.
 Upisao je i poslijediplomski studij na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je 10.7.1984. iz područja iskorišćivanje šuma.
 Prema nepotpunim podacima, radio je na području Banovine. Prvo zaposlenje u državnoj službi dobio je u ŠG "Šamarica" Dvor 1959. Do prelaska u ŠG Sisak dugogodišnji je upravitelj Šumarije Rujevac. U ŠG Sisak imenovan je sefom Odjela za iskorišćivanje šuma, ujedno obavljajući dužnost upravitelja RZ Zajedničkih službi.
 Bio je aktivan član Saveza DITŠDI i član njegovog predsjedništva. Posebno se istakao u radu Šumarskoga društva Sisak, a 1974. izabran je za njegovoga predsjednika.
 Umirovljen je 1991. godine.

1Mrđenović, S., 1990: JOVAN RADOJČIĆ, dipl. inž. (1940—1989). Š.L. 6-8, s.335 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 370.
 *** HŠD 1846 - 1996, s. 315, 337, 347, 351-353, 428
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ĆELAP, Milan: Stevan-Stevo-Mrđo Mrđenović (1933 - 2000), ŠL 3-4/2002, s.239 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM