HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10551
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10551)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1940.Mali Erjavec
srednje obr.1948.Karlovacrealna gimnazija
apsolvirao1952.
diplomirao1953.ŠF Zagreb
magistrirao1977.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1954.Šumarija Karlovacpripravnik, pomoćnik upravitelja
1960.ŠG Karlovacodjel za uzgajanje, rukovoditelj proizvodnje, rukovoditelj razvoja
1991.UŠ Karlovacopunomoćenik direktora
1. 1. 1993.UŠ Karlovacupravitelj
15. 12. 1993.Hrvatske šumepomoćnik direktora
umirovljen1. 1. 1996.
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Karlovac

06.02.1954

umirovljenici

mr. sc., diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ladislava i Katarine r. Štrucelj. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu je školu završio u Malom Erjavcu (kraj Ozlja) 1940., a realnu gimnaziju u Karlovcu 1948. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumsko-uzgojnom odsjeku Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta u Zagrebu. Diplomirao je 1953.
 U struci se zaposlio u siječnju 1954. godine - u Šumariji Karlovac I, najprije kao pripravnik, a zatim kao pomoćnik upravitelja do 1960. U ŠG Karlovac, osnovanom 1960., radio je od 1960. do 1991. kao referent u Odjelu za uzgajanje šuma, zatim kao rukovoditelj Odjela za uzgajanje šuma, rukovoditelj Proizvodne službe i kao rukovoditelj Razvojne službe.
 Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu upisao je poslijediplomski studij iz silvikulture. Završio ga je 1977., obranivši magistarski rad pod naslovom: "Uspijevanje običnog bora (Pinus sylvestris, L. ), crnog bora (Pinus nigra, Arn. ) i američkog bora (Plaziš strobus, L. ) na bujadnicama i vrištinama Korduna".
 Od 1991. g. zaposlen je u JP "Hrvatske šume" Zagreb - UŠ Karlovac, najprije kao opunomoćenik direktora JP "Hrvatske šume", a od 1. 1. do 15.12.1992. kao upravitelj UŠ Karlovac. Od 15.12.1993. do 31.12.1995. pomoćnik je direktora JP "Hrvatske šume", a sa 1.1.1996. odlazi u mirovinu.
 Tokom radnog vijeka bavio se prvenstveno uzgajanjem šuma (podizanje kultura četinjača i gospodarenje prirodnim sastojinama).
 Sudjelovao je na Kongresu ekologa bivše Jugoslavije (1979. ), na Svjetskom kongresu IUFRO u Ljubljani (1986. ) i Tampereu (1995. ).
 Bio je tajnik i predsjednik Šum. društva Karlovac, a vise godina član je Uređivačkog odbora Šum. lista (do kraja 1993. ) za znanstveno-stručno područje: njega šuma, šumske kulture i plantaže, sjemenarstvo i rasadničarstvo te pošumljavanje.
 Za doprinos uspješnom poslovanju i unapređenju šumarstva primio je Povelju i Zlatnu plaketu Saveza ITŠDI Hrvatske u povodu 130. obljetnice rada društva i 100. obljetnice izlaženja Šum. lista (1976. ). Primio je i priznanje HŠD Zagreb za višegodišnji rad na dobrobit šumarske struke i priznanje za rad u ŠG Karlovac u povodu 20. obljetnice gospodarstva (1980. ). I Narodna tehnika Hrvatske, Zagreb, dodijelila mu je priznanje i Zlatnu plaketu za inventivni rad.
 Kao umirovljenik živi u Zagrebu.

1Ing. I. Mrzljak, 1957: Lik i mjesto šumarskog tehničara u šumskoj privredi. Š.L. 5-6, s.230 PDF
2Uzgoj šuma, (skripta). SC za šumarstvo i drvoprerađivačku djelatnost Karlovac i SIZ šumarstva Zagreb, 1977., s. 1-228.
3Mrzljak, I., Rončević, Š., 1981: Akcija pošumljavanja na području Šumskog gospodarstva »Karlovac«. Š.L. 10-12, s.480 PDF
4Mrzljak, I., Rončević, Š., 1981: Akcija pošumijavanja na području Šumskog gospodarstva »Karlovac« 1981. godine. Š.L. 10-12, s.481 PDF
5Uspijevanje običnog bora (P. sylvestris, L. ), crnog bora (P. nigra Arn. ) i američkog borovca (P. strobus, ii. ) na bujadnicama i vrištinama Korduna. Glasnik za šum. pokuse 25, Šum. fakultet Zagreb 1989., s. 235-259.
6Mrzljak, I., 1993: IVO SERTIĆ, dip. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.582 PDF
7Šume Pokupskog bazena - povijesne i gospodarske prilike, (s Pavelić, D. i Maradin, J. ). Nizinske šume Pokupskog bazena. Radovi, Vol. 31, br. 1-2, ŠIJ 1996., s. 1-15.
8Mrzljak, I., 1999: Srećko Vanjković, dipl. inž. šum. (1910 - 1999). Š.L. 5-6, s.282 PDF
9Mrzljak, I., 2004: Marijan Kvaternik (1925 – 2004). Š.L. 11-12, s.739 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 366.
 *** Povijest šumar. Hrvatske 1846-1976., s. 418.
 Perić, N.: Svi rakovački maturanti 1882-1995. Impres. Karlovac, 1995., s. 40.
 *** HŠD 1846-1996., s. 303, 409.
 *** ŠL 1-2/1995., s. 57; 3-4/1997., s. 186; 5-6, 1997., s. 322.
 *** Šum. škola Karlovac 1947-1997., 1997., s. 2, 52.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM