HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10551
ime MRZLJAK, Ivan
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10551)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 11. 1929.Levkušje /Ozalj/
niže obr.1940.Mali Erjavec
srednje obr.1948.Karlovacrealna gimnazija
apsolvirao1952.
diplomirao1953.ŠF Zagreb
magistrirao1977.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1954.Šumarija Karlovacpripravnik, pomoćnik upravitelja
1960.ŠG Karlovacodjel za uzgajanje, rukovoditelj proizvodnje, rukovoditelj razvoja
1991.UŠ Karlovacopunomoćenik direktora
1. 1. 1993.UŠ Karlovacupravitelj
15. 12. 1993.Hrvatske šumepomoćnik direktora
umirovljen1. 1. 1996.
umro26. 1. 2021. Sin Ladislava i Katarine r. Štrucelj. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu je školu završio u Malom Erjavcu (kraj Ozlja) 1940., a realnu gimnaziju u Karlovcu 1948. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumsko-uzgojnom odsjeku Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta u Zagrebu. Diplomirao je 1953.
 U struci se zaposlio u siječnju 1954. godine - u Šumariji Karlovac I, najprije kao pripravnik, a zatim kao pomoćnik upravitelja do 1960. U ŠG Karlovac, osnovanom 1960., radio je od 1960. do 1991. kao referent u Odjelu za uzgajanje šuma, zatim kao rukovoditelj Odjela za uzgajanje šuma, rukovoditelj Proizvodne službe i kao rukovoditelj Razvojne službe.
 Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu upisao je poslijediplomski studij iz silvikulture. Završio ga je 1977., obranivši magistarski rad pod naslovom: "Uspijevanje običnog bora (Pinus sylvestris, L. ), crnog bora (Pinus nigra, Arn. ) i američkog bora (Plaziš strobus, L. ) na bujadnicama i vrištinama Korduna".
 Od 1991. g. zaposlen je u JP "Hrvatske šume" Zagreb - UŠ Karlovac, najprije kao opunomoćenik direktora JP "Hrvatske šume", a od 1. 1. do 15.12.1992. kao upravitelj UŠ Karlovac. Od 15.12.1993. do 31.12.1995. pomoćnik je direktora JP "Hrvatske šume", a sa 1.1.1996. odlazi u mirovinu.
 Tokom radnog vijeka bavio se prvenstveno uzgajanjem šuma (podizanje kultura četinjača i gospodarenje prirodnim sastojinama).
 Sudjelovao je na Kongresu ekologa bivše Jugoslavije (1979. ), na Svjetskom kongresu IUFRO u Ljubljani (1986. ) i Tampereu (1995. ).
 Bio je tajnik i predsjednik Šum. društva Karlovac, a vise godina član je Uređivačkog odbora Šum. lista (do kraja 1993. ) za znanstveno-stručno područje: njega šuma, šumske kulture i plantaže, sjemenarstvo i rasadničarstvo te pošumljavanje.
 Za doprinos uspješnom poslovanju i unapređenju šumarstva primio je Povelju i Zlatnu plaketu Saveza ITŠDI Hrvatske u povodu 130. obljetnice rada društva i 100. obljetnice izlaženja Šum. lista (1976. ). Primio je i priznanje HŠD Zagreb za višegodišnji rad na dobrobit šumarske struke i priznanje za rad u ŠG Karlovac u povodu 20. obljetnice gospodarstva (1980. ). I Narodna tehnika Hrvatske, Zagreb, dodijelila mu je priznanje i Zlatnu plaketu za inventivni rad.
 Kao umirovljenik živi u Zagrebu.

1Ing. I. Mrzljak, 1957: Lik i mjesto šumarskog tehničara u šumskoj privredi. Š.L. 5-6, s.230 PDF
2Uzgoj šuma, (skripta). SC za šumarstvo i drvoprerađivačku djelatnost Karlovac i SIZ šumarstva Zagreb, 1977., s. 1-228.
3Mrzljak, I., Rončević, Š., 1981: Akcija pošumljavanja na području Šumskog gospodarstva »Karlovac«. Š.L. 10-12, s.480 PDF
4Mrzljak, I., Rončević, Š., 1981: Akcija pošumijavanja na području Šumskog gospodarstva »Karlovac« 1981. godine. Š.L. 10-12, s.481 PDF
5Uspijevanje običnog bora (P. sylvestris, L. ), crnog bora (P. nigra Arn. ) i američkog borovca (P. strobus, ii. ) na bujadnicama i vrištinama Korduna. Glasnik za šum. pokuse 25, Šum. fakultet Zagreb 1989., s. 235-259.
6Mrzljak, I., 1993: IVO SERTIĆ, dip. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.582 PDF
7Šume Pokupskog bazena - povijesne i gospodarske prilike, (s Pavelić, D. i Maradin, J. ). Nizinske šume Pokupskog bazena. Radovi, Vol. 31, br. 1-2, ŠIJ 1996., s. 1-15.
8Mrzljak, I., 1999: Srećko Vanjković, dipl. inž. šum. (1910 - 1999). Š.L. 5-6, s.282 PDF
9Mrzljak, I., 2004: Marijan Kvaternik (1925 – 2004). Š.L. 11-12, s.739 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 366.
 *** Povijest šumar. Hrvatske 1846-1976., s. 418.
 Perić, N.: Svi rakovački maturanti 1882-1995. Impres. Karlovac, 1995., s. 40.
 *** HŠD 1846-1996., s. 303, 409.
 *** ŠL 1-2/1995., s. 57; 3-4/1997., s. 186; 5-6, 1997., s. 322.
 *** Šum. škola Karlovac 1947-1997., 1997., s. 2, 52.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 VLAINIĆ, Oliver: In memoriam Mr. sc. Ivan Mrzljak, dipl. ing. šum. (Levkušje, 8. 11. 1929. – Karlovac, 26. 1. 2021.), ŠL 3-4/2021, s.200 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM