HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10555
ime M., Petar
zvanje
zanimanje     
namjesni učitelj na Gospodarsko - šumarskom učilištu u Križevcima
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10555)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Bio je u službi jednu školsku godinu - od studenoga 1873. do kolovoza 1874. Pitomcima je predavao fiziku, mineralogiju, geologiju, tloznanstvo, botaniku i klimatologiju.

 *** ŠN, s. 42.
 Husinec, B, Delić, P.: Gospodarsko i šum. učilište u Križevcima, MH Križevci 1995., s. 49.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM