HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10556
ime MUDROVČIĆ, Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10556)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1935.Otočac
apsolvirao1949.
diplomirao6. 4. 1950.
umro1992.Zagreb
dodatne listedirektori i predsjednici Uprave HŠ, predsjednici HŠD Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1948.-49., a diplomirao 6.4.1950. g.
 Prvo zaposlenje bilo mu je u ličkom šumarstvu, a zatim radi kao upravitelj Šumarije Samobor. Ubrzo (1957. ) prelazi u Republički sekretarijat za šumarstvo, gdje se zadržao do 1960. kada je imenovan direktorom ŠG Zagreb. Posebnu pozornost posvećivao je zaštitnim šumama i šumama s posebnom namjenom. To se odnosi i na Zagrebačku goru. Nakon dugogodišnjeg rada na tom mjestu prelazi u Udruženje šumarstva i drvne industrije pri Privrednoj komori Hrvatske, gdje radi u svojstvu tajnika grupacije šumarstva. Godine 1985. imenovan je tajnikom SlZ-a šumarstva Hrvatske, a nakon reorganizacije hrvatskoga šumarstva, 1990. imenovan je v. d. direktora novoosnovanog JP "Hrvatske šume" gdje radi do 1.10.1991. g., kada odlazi u mirovinu.
 Dipl. ing. Ante Mudrovčić dugogodišnji je član DIT, odnosno HŠD. Obnašao je razne dužnosti. Na 85. redovitoj skupštini (20.6.1969.) izabran je za predsjednika Saveza, a 9.6.1972. za predsjednika nadzornog odbora SITŠDI Hrvatske. Bio je i član Izvrsnog odbora. Izabran je i za počasnoga člana Saveza ITŠDI Jugoslavije (1982. ).
 Umro je u Zagrebu 1992. god.

1A. Mudrovčić, O. Piškorić, 1978: Vladimir Štetić, dipl. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.564 PDF
2Mudrovčić, A., 1991: Susreti povodom 45. obljetnice upisa na Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu 1945. godine. Š.L. 1-2, s.86 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 363.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976., s. 385, 388.
 *** In memoriam - Ante Mudrovčić, dipl. inž. šumarstva (1925 - 1992), ŠL 9-10/ 92., s. 491-92.
 *** HŠD 1846-1996., s. 264, 266, 278, 281-283, 289, 291, 292, 294, 299, 302, 304, 307, 322, 324, 325, 329, 349, 441.
 Klepac, D.: Šumsko bogatstvo Samobora, Zagreb 1992., s. 6, 17, 18.
 Maričević, L: ŠL 3-4, 1997., s. 182, 186.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: ANTE MUDROVČIĆ, dipl. inž. šum. (1925-1992), ŠL 9-10/1992, s.491 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM