HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10558
ime M., Dražen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1986.
diplomirao30. 6. 1987.

 Sin Branka i Anđelke r. Štefanac. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je strojobravar, a majka radnica. Osnovnu školu završio je u Vrbovskom 1977. Srednju školu pohađao je u Ogulinu i Delnicama, maturiravši na Srednjoj šumarskoj školi u Delnicama 1981. god.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na Šumarskom odjelu 30.6.1987. iz područja iskorišćivanje šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Komparativno istraživanje rada traktora LKT 81 i Silva 101". Godine 1988. upisao je poslijediplomski studij iz iskorišćivanja šuma.
 Od 16.7.1987. zaposlen je u Goransko-primorskom ŠG Delnice, OOUR za Iskorišćivanje šuma Vrbovsko, radeći na poslovima pripreme rada te svim poslovima uzgoja i iskorišćivanja. U trajanju pripravničkoga staža radio je na poslovima uređivanja šuma - izradbi gosp. osnova, te studiju rada i vremena, na normativima sječe i izradbe te normativima izvlačenja za traktore S-101 proizvedene u mehaničkoj radionici ŠG Vrbovsko.
 Na projektu "Umiranje šuma" aktivno je sudjelovao od 1988. godine.
 Osnivanjem JP "Hrvatske šume" dipl. ing. Dražen Mufić imenovan je revirnikom u Šumariji Vrbovsko, s time da je tijekom 1996. neko vrijeme vršio dužnost upravitelja šumarije. Od 1.1.1997. premješten je u UŠ Delnice na radno mjesto rukovoditelja Komercijalnih poslova.
 Član je HŠD. Živi u Vrbovskom.

 *** ŠL 1-2/95., s. 67.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 75, 77, 208, 230.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM