HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10561
ime M., Antun
zvanje
zanimanje     
šumarski ing., šum. savjetnik
     


lokacija

apsolvirao1901.Šumarska akademija Zagreb
karijera1902.Otočka imovna općinavježbenik
1907.Križevačka imovna općinašum. pristav, šumar, nadšumar
1922.Gospodarstveni ured Bjelovaršumarnik
1923.Šumarija Garešnicaupravitelj
1925.Šumarija Čazmasavjetnik

 Studirao je šumarstvo na Šum. akademiji u Zagrebu u trajanju od šest semestara. Pripadao je zajedno sa Đ. Nenadićem i A. Petračićem prvoj generaciji zagrebačkih šumarskih akademaca. Apsolvirao je 1901. godine.
 Prema dostupnim podacima, 1902. imenovan je šum. vježbenikom kod Otočke imovne općine. Od 1907. do 1925. radio je na području Križevačke imovne općine, najprije kao šum. pristav, a zatim kao šumar (1910. ), nadšumar (1918. ), šumarnik kod Gospodarstvenog ureda u Bjelovaru (1922. ), upravitelj Kotarske šumarije u Garešnici (1923. ) i na kraju kao šum. savjetnik kod Šumarije Čazma (1925. ).
 Ostali podaci o njemu nisu nam poznati.

 *** ŠL 1902., s. 295; 1907., s. 116; 1910., s. 195; 1918., s. 138; 1922., s. 38; 1923., s. 381; 1925., s. 343, 698.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 3.
 *** ŠN, s. 101.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 208, 230.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM