HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10562
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10562)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1939.
diplomirao29. 5. 1941.
djelovao Skrad

 Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu škol. g. 1938.-39., a diplomirao 29.5.1941.
 Prema dostupnim podacima, 1941. imenovan je šum. vježbenikom kod Ravnateljstva državnih šuma u Gospiću, ali se 1942. zahvalio na državnoj službi. Godine 1942. upisan je u matičnu knjigu za pripravnika ovlaštenog inženjera šum. struke. Državni stručni ispit položio je 1944. godine.
 Ostali podaci nisu nam poznati.

 *** ŠL 1941., s. 323; 1942., s. 156; 1943., s. 164; 1944., s. 114.
 *** ŠN, S. 360.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 208, 230.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM