HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1057
ime K., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, stručni suradnik – učitelj šum. struke
     

                                                                IZBOR      (lugari /1057)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Janka Katića. Osnovnu školu polazio je u Karlovcu. I Šum. školu završio je u Karlovcu 1972. god. Glavninu radnog vijeka radio je kao šum. tehničar. Od 3.9.1986. do 31.1.1992. bio je stručni učitelj u Šum. školi Karlovac. Iz zdravstvenih razloga napušta posao i odlazi u prijevremenu mirovinu 1.2.1992. god. Ubrzo nakon toga umire. Datum smrti nismo uspjeli doznati unatoč pomoći evidencije Šum. škole u Karlovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM