HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10576
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
viši šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10576)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Podaci o školovanju nisu poznati, a prema dostupnim podacima o kretanju u službi od 1898. do 1930. radio je na području Brodske imovne općine, koja je imala sjedište u Vinkovcima, i to u šumarijama Otok, Trnjani, Slav. Brod (upravitelj 1918.-1922. ), te kod Gospodarstvenog ureda u Vinkovcima kao šum. nadinženjer.
 Umirovljen je kao visi šum. savjetnik kod Direkcije šuma u Vinkovcima.
 Bio je član JŠU.

 *** ŠL 1917., s. 348; 1921., s. 148; 1926., s. 144; 1932., s. 759.
 *** Izvještaj JŠU 1926. /27., s. 29.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva u jugoist. Slavoniji. Vinkovci-Slav. Brod 1974., s. 538, 542.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM