HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10579
ime M., Mijo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10579)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1957.
diplomirao15. 1. 1959.
djelovao Varaždin

 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu ŠG smjer škol. g. 1956.-57., a diplomirao 15.1.1959.
 Zaposlen je (1995. ) u uredu upravitelja UŠ Našice u svojstvu savjetnika.

 *** ŠN, s. 370.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 59.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM