HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10581
ime M., Leander
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1961.
diplomirao7. 7. 1962.
magistrirao22. 12. 1977.Šumarski fakultet u Zagrebu

 Šumarstvo je započeo studirati na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu, a diplomirao je na osamostaljenom Šumarskom fakultetu 7.7.1962. godine. Na istom je fakultetu upisao i poslijediplomski studij. Magisterij je postigao 22.12.1977. iz područja iskorišćivanja šuma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM