HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10583
ime M., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10583)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1987.
diplomirao12. 6. 1988.

 Sin Rade i Savke r. Sudar. Srbin, hrvatskoga državljanstva. I osnovnu (1976. ) i srednju školu završio je u Ogulinu. Maturirao je u COUO, matematičko-informatičko usmjerenje 1980. godine.
 Studij šumarstva upisao je na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 12.6.1988. iz područja zaštite šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Vegetacijska istraživanja i valorizacija gorske šume smreke".
 U službu je nastupio 16.6.1988. god. u tadanjem Goransko-primorskom ŠG Delnice u Šumariji Jasenak. Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža, u istoj je šumariji radio kao referent pripreme rada.
 Osnivanjem JP "Hrvatske šume" i UŠ Ogulin, premješten je u Šumariju Ogulin na radno mjesto revirnika za GJ "Klek" i "Josipovac". Godine 1993. prelazi u UŠ Ogulin u Odjel za uređivanje šuma, gdje najprije radi kao taksator, a od 1.8.1996. kao rukovoditelj odjela. Na tom se mjestu nalazio i 1997. godine.
 Član je Hrvatskoga šumarskoga društva. Živi u Ogulinu.

 *** ŠL 1-2/95., s. 66.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM