HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10592
ime N., Vjekoslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10592)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1933.
diplomirao5. 10. 1936.
djelovao Glina

 Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu škol. g. 1932.-33., a diplomirao 5.10.1936. godine.
 Pronašli smo samo podatak da je 1938. bio zaposlen kod Direkcije šuma u Banja Luci. Iste godine primljen je za člana Jug. šum. udruženja.

 Borošić, J.: SIS, s. 8 (IV. god. ).
 *** ŠL 1938., s. 340.
 *** ŠN, s. 358.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM