HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10593
ime NAGY, Vinko
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, ministarski savjetnik
     


lokacija

rođen25. 11. 1860.Daruvar
umro27. 3. 1915.Budimpešta Osnovnu i srednju školu polazio je u Daruvaru, Bjelovaru, Karlovcu, Zagrebu i Osijeku. Šumarsku naobrazbu stekao je na Visokoj školi za kulturu tla u Beču i Visokoj šumarskoj i rudarskoj školi u Banskoj Štiavnici (Slovačka).
 Šumarsku je praksu proveo kod nadšumarskog ureda u Lippi, kod Šumarije Begovo Razdolje i u Ogulinu. Državni stručni ispit položio je 1890. s izvrsnim uspjehom pa mu je povjerena uprava Šumarije Jasenak. God. 1891. imenovan je pomoćnim taksatorom kod šum. ureda u Otočcu, gdje je provodio reviziju gospodarskih osnova. Nakon toga, 1893. g. pozvan je u Budimpeštu na službu kod ugarskog Ministarstva za poljoprivredu, gdje je 1894. imenovan nadšumarom, a 1897. šumarnikom.
 Početkom srpnja 1898. vraća se u Hrvatsku na mjesto predstojnika Šum. ureda u Otočcu, gdje je 1900. g. imenovan nadšumarnikom. Za vrijeme službovanja u Otočcu izgradnjom šumskih cesta i putova pridonio je racionalnijem iskorišćivanju šuma.
 Godine 1905. vraćen je u Ministarstvo poljoprivrede u Budimpeštu, gdje mu je povjerena uprava Odsjeka >Administracija državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji< Carskim rješenjem od 16.7.1906. dodijeljen mu je naslov šum. nadsavjetnika, 8.8.1907. imenovan je šum. ravnateljem, a 6.10.1913. ministarskim savjetnikom u statusu činovnika Uprave hrvatsko-slavonskih državnih šuma. Prije njega, od hrvatskih šum. službenika, tako visok položaj stekao je jedino J. Havas (1909. ).
 God. 1899. boravio je u Italiji radi upoznavanja trgovine drvom.
 Osim članstva u HSŠD bio je predsjednik podružnice Gospodarskog društva u Otočcu, član županijske skupštine i Upravnog odbora Županije ličko-krbavske.
 Bio je ispitni povjerenik za državni stručni ispit (1899. ) i zemaljski kulturni vijećnik za kotar Otočac (1904. ).
 Dobio je pismeno priznanje Ministarstva za poljoprivredu za djelovanje na polju narodnoga gospodarstva i javne uprave, ali hrvatska mu je javnost zamjerila (ŠL 1915. ) sto je utjecao na premještanje Šum. ureda iz Otočca na Sušak i neprimanje apsolvenata Šum. akademije zagrebačke u državnu službu. Napominjemo da je tek 1913. primljen prvi apsolvent te akademije u državnu službu (Pavlić, Ante).
 Godine 1894. objavio je jedan pisani rad na mađarskom jeziku (Erdeszeti Lapok 33, s. 337-361).

 *** ŠL 1891., s. 88; 1895., s. 503; 1897., s. 390; 1899., s. 268; 1901., 97; 1902., 626; 1906., s. 69; 1913., s. 479.
 *** Vinko Nagy, kralj, ministarski savjetnik. ŠL 2, 1914., s. 65-68.
 *** Različite vijesti. Umro Vinko Nagy, kr. ministarski savjetnik. ŠL 3-4, 1915., s. 112.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 181.
 *** HŠD 1846-1996., s. 99, 111, 113.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Vinko Nagy, kralj, ministarski savjetnik (Sa slikom), ŠL 2/1914, s.65 PDF
 ***: † Vinko Nagy. — Izpravak., ŠL 3-4/1915, s.112 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM