HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10594
ime N., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10594)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1968.
diplomirao10. 1. 1969.

 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 10.1.1969. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM