HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10595
ime N., Božidar
drugo ime
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, viši šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10595)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1912.
djelovao Zagreb

 Šumarstvo je studirao na četverogodišnjoj Šumarskoj akademiji u Zagrebu. Apsolvirao je 1912. godine.
 Zaposlio se u struci 9.9.1912. kod Ogulinske imovne općine, najprije kao šum. vježbenik, zatim kao kotarski šumar (1918. ), nadšumar (1921. ) te kao šum. nadinženjer i upravitelj Kotarske šumarije u Modrušu (1923. ).
 U međuvremenu položio je državni stručni ispit u Zagrebu 1915. god.
 Godine 1923. premješten je Gospodarstvenom uredu Gradiške imovne općine u Novoj Gradiški, 1925. g. u Vinkovce, zatim Kotarskom poglavarstvu u čabar, a 1926. premješten je za kotarskog šum. referenta u Pisarovini, gdje je 21.3.1927. umirovljen kao šumarski savjetnik.
 Od 17.6.1927. ponovno je u službi. Prema dostupnim podacima, 1933. premješten je kao šum. savjetnik Direkcije šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima u istom svojstvu k Petrovaradinskoj imovnoj općini u Srem. Mitrovici, gdje je 1935. unaprijeđen za višeg šum. savjetnika, ali i premješten Direkciji šuma Križevačke imovne općine u Bjelovaru. Slijedi premještaj u Vinkovce i povratak u Bjelovar (1939. ), a 1941. god. radio je kao šum. nadzornik kod Direkcije šuma u Tuzli (BiH) i premješten Direkciji šuma u Vinkovce. Ostali podaci o kretanju u službi nisu nam poznati.
 Bio je član HSŠD, kasnije JŠU.

 *** ŠL 1913., s. 119; 1918., s. 95; 1921., s. 148; 1922., 761; 1923., s. 382, 629; 1925., s. 499, 629; 1926., s. 518; 1927., s 265; 1993., s. 158; 1935., s. 281, 416; 1939., s. 265; 1941., s. 113 (Neuhold, Najhold).
 Borošić, J:. SIS, s. 4, 67, 87.
 *** ŠN, s. 103.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM