HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10596
ime N., Željko
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1986.
diplomirao17. 11. 1987.
magistrirao25. 3. 1997.Šumarski fakultet u Zagrebu

član HŠD ogranak
Požega

1988

uređivanje šuma

diplomirani inženjer šumarstva Sin Tomislava i Ane r. Trčka. Hrvat, rimokatoličke vjere. Roditelji su mu službenici. Školovao se u Požegi: osnovnu je školu završio 1977., a srednju u COUO 1981. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je 17.11.1987. iz područja uređivanje šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Gospodarenje šumama hrasta lužnjaka".
 Godine 1992. upisao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu poslijediplomski studij iz uređivanja šuma. Položivši sve ispite, obranio je 25.3.1997. magistarski rad pod naslovom "Gospodarenje šumama hrasta medunca (Quercus pubescens Wild. ) u Slavonskom gorju". Mentor mu je bio prof. dr. sc. Šime Meštrović.
 Rad u struci započeo je kao pripravnik u Odjelu za uređivanje šuma Požega. Od 1989. g. radi kao fitocenolog-tipolog. Na tome mjestu ostaje do 1991. kad postaje taksator. Od 1992. g. radi na mjestu samostalnoga taksatora pri US Požega. Godine 1995. imenovan je voditeljem Odjela za uređivanje šuma iste uprave.
 Na znanstvenom savjetovanju o novim dostignućima u uređivanju šuma, održanom u Đurđevcu (2.-6.3.1998.) nastupio je s referatom "Praktični problemi pri sastavku uređajnih zapisnika".
 Član je HŠD.

1Najvirt, Ž., A. Miličević, Š. Meštrović, 2008: Areal hrasta oštrike (Quercus coccifera l.) u zapadnom dijelu poluotoka Pelješca. Š.L. 5-6, s.253 pdf
2Puača, B., Ž. Najvirt, A. Miličević, 2011: Neke pedološko-florističke i gospodarske značajke šumskih sastojina na lokalitetu Otmanov Vis (Slavonija). Š.L. 3-4, s.161 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2/95., s. 60.
 *** Posl. izvješće 1995, "HŠ", s. 60.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM