HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10600
ime NANICINI, Dragutin
zvanje
zanimanje     
vlastelinski šumarnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10600)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen10. 4. 1856.Karlobag
apsolvirao1879.
umro3. 11. 1905.Đakovo
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Realku je polazio u Gospiću, a završio u Zagrebu. Šumarstvo je apsolvirao na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima 1879. godine.
 Šumarsku službu započeo je u Otočcu, a nastavio kod I. i II. Banske imovne općine u Glini i Petrinji, kao i kod grada Petrinje kao kotarski šumar.
 God. 1889. stupio je u službu kod našičkog vlastelinstva u svojstvu nadšumara, a 1893. kao šumarnik kod vlastelinstva Biskupije đakovačke, gdje je u službi do svoje prerane smrti 1905. u 50-oj godini života. Sahranjen je u Đakovu. Oporučno je ostavio 40 tisuća kruna za osnutak zaklade za izobrazbu hrv. obrtnika i trgovaca.
 Težio je napretku hrvatskoga šumarstva i Hrvatske pa je u tom smislu djelovao i pisao. Bio je suradnik Šum. lista (1880.-1903. ) s temama iz područja dendrologije, uzgajanja šuma, pošumljavanja krša, dendrometrije te šumarske politike i uprave, a javio se i u LRV. Izdao je (1898. ) i samostalnu studiju o imovnim općinama.
 Bio je član HSŠD i Hrv. društva za gajenje lova i ribarstva. Jedan je od najstarijih (od 1880. ) i po razvoj HSŠD vrlo zaslužan član, aktivan na društvenim skupštinama. Na vinkovačkoj skupštini (1880. ) sudjelovao je s referatom "Da li se preporučuje u najnovije doba mah preotimljujuće uvađanje četinjača šuma u Hrvatskoj i Slavoniji.. ", upozoravajući da četinjače ne valja unositi u hrastove Sume.

1Dragutin Nanicini, protustavnik, 1880: Da li se preporučuje umjetno uzgajanje Četinjačkih šuma u Hrvatskoj.. Š.L. 4, s.202 PDF
2piše D. Nanicini, 1881: K pošumljenju Krasa. Š.L. 3, s.140 PDF
3priobćuje Dragutin Nanicini, 1882: Eucalyptus. Š.L. 2, s.77 PDF
4Piše Drag. Nanicini, 1887: Oplodna sječa u šumah imovnih i urbarijalnih obćina u Hrvatskoj.. Š.L. 8-9, s.365 PDF
5Piše Dragutin Nanicini, šumar II. banske im. obć., 1889: Premjerba drva za gorivo.. Š.L. 3, s.94 PDF
6Imovne općine u bivšoj Vojnoj Krajini. Zagreb 1898.
7Da li šljuke kod nas prezimuju. LRV 1898., VII, 4, s. 47.
8Priobćio D. Nanicini, 1900: Obskrba privatnih činovnika u starosti.. Š.L. 7, s.393 PDF
9Dragutin Nanicini, vlast. nadšumar, 1903: Skupština šumarskog družtva g. 1903.. Š.L. 6, s.282 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1879., s. 156; 1882., s. 226, 234; 1886., s. 227; 1890., s. 375; 1893., s. 534; 1895., s. 325; 1905., s. 462.
 *** Društvene viesti. Umro nadšumar Dragutin Nanicini. ŠL 12, 1905., s. 566-567.
 *** Umro šumarnik Dragutin Nanicini. LRV 12, 1905., s. 141.
 Borošić, J.: SIS, s. 16.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I., s. 44, 57, 66, 117, 144, 170.
 *** Povijest šumar. Hrvatske 1846-1976., s. 27, 72, 80, 88, 122, 245, 357, 360, 409.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, s. 155, 427.
 Husinec, B., Delić, P.: Gospodarsko i šum. učilište u Križevcima. MH Križevci., s. 91.
 *** HŠD 1846-1996., s. 65, 76, 78, 85, 96, 104.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM