HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10602
ime NASTRAN, Zvonimir - Anton
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, republički savjetnik za Šumarstvo Slovenije
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10602)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 12. 1938.Subotica /Vojvodina/
apsolvirao1954.
diplomirao25. 1. 1954.
umro5. 7. 1993.Ljubljana Sin Matije i Marije r. Pavlić. Osnovnu školu polazio je u Solčavi (Slovenija), a gimnaziju u Celju, gdje je maturirao 1947. godine.
 Studirao je Šumarstvo na Poljoprivredno - Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1953.-53., a diplomirao 25.1.1954.
 Nakon diplomiranja, 1954. započinje radom kod GG Slovenj Gradec kao taksator u Sekciji za uređivanje šuma, gdje ostaje do uključno 1960. g. Od 1960. do 1969. zaposlen je kod GG Postojna u svojstvu rukovoditelja Sekcije za uređivanje šuma. U to doba predaje na Srednjoj Šumarskoj Školi u Postojni predmete uređivanje šuma, uzgajanje šuma i lovstvo. Od 1974. do 1976. postavljen je za direktora Pogona za kooperaciju kod GG Postojna, a nakon toga do 1983. predsjednik je Skupštine općine Postojna.
 Od 1983. do 1986. g. bio je u Ljubljani republički podsekretar u Republičkom komitetu za poljoprivredu, Šumarstvo i prehranu. Zadužen je za područje Šumarstva i lovstva Slovenije, gdje, uz ostalo, surađuje na izradi novoga zakona o šumama. Godine 1986. postavljen je za republičkog savjetnika kod Republičkoga komiteta za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu u Ljubljani. Na tom je mjestu ostao do odlaska u mirovinu 1989. g.
 U tijeku radnog vijeka stručno se usavršavao na Šumarskom odjeljenju ETH (Eidgenossische Technische Hochschule) u Zürichu, a 1986. radio je intenzivno na pripremama za 18. svjetski IUFRO kongres u Ljubljani. Posebno valja istaci da je dipl. ing. Zvonimir Nastran naglašeno surađivao na usavršavanju >prirodi prijaznog< uzgoja, odnosno na gospodarenju šumama u Sloveniji.
 Ne samo za šumarstvo, dipl. ing. Zvonimir Nastran zaslužan je i za lovstvo. Neprestano je aktivno nastojao, i uvelike uspijevao, na poboljšanju odnosa prema divljaci i razvoju lovačke etike. Posebno je zaslužan za ustroj notranjskoga lovnouzgojnog područja za jelensku divljač.
 Za svoj rad primio je vise državnih odlikovanja na različitim područjima, a među kolegama i suradnicima bio je obljubljen.
 Autor je mnogobrojnih stručnih članaka u Gozdarskom vestni-ku Slovenije i u listu Gozdni gospodar u Postojni.
 Bio je aktivan član DIT, pa je posebno zaslužan za osnivanje Šumarskog muzeja u Ravnama u Koruškoj.

 *** ŠN, s. 367.
 *** Lovec, LXXVI, st. l, 1993.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM