HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10607
ime N., Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     


lokacija

apsolvirao1925.
diplomirao12. 10. 1925.
djelovao Šašinci /Srijem/

 Studirao je na Gospodarsko-šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1924.-25., a diplomirao 12.10.1925. na Šumarskom odjelu toga fakulteta.
 U državnu službu primljen je 20.11.1926. godine, a 1928. radio je kao podšumar u Skopju. Stručni ispit položio je u Beogradu 1929. Dana 3.3.1930. primljen je u svojstvu šum. pristava u Šumsku upravu Boljevac, Aleksinac (Srbija), gdje se nalazio i 1933. Godine 1935. premješten je iz Šum. uprave Kraljevo za upravitelja Šum. uprave Paraćin, 1937. g. unaprijeđen je za šumarskoga savjetnika kod Direkcije šuma u čačku, a 1939., u istom svojstvu, premješten je u Paraćin.
 Podaci o daljnjem kretanju u službi nisu nam poznati.
 Bio je član Jug. šum. udruženja.

 *** ŠL 1929., s. 51; 1930., s. 261; 1935., s. 352; 1937., s. 613; 1939., s. 265.
 Borošić, J.: SIS, s. 6, 32, 101, 147.
 *** ŠN, s. 355.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM