HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1061
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. šumski radnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1061)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac

član HŠD ogranak
Karlovac

2004

iščlanjeni

inženjer lovstva i zaštite prirode

 šum. tehničar, pom. šumski radnik. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Karlovac, Šumarija Karlovac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM