HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10610
ime N., Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski nadsavjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10610)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1895.
djelovao Zagreb

 Šumarstvo je apsolvirao 1895. na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima.
 U službi je od 7.9.1895. kod Gospodarstvenog ureda Gradiške imovne općine u Novoj Gradiški, gdje je neprekidno radio do 1923. g. Državni stručni ispit položio je 1902. kao šum. vježbenik u Novskoj, a 1908. bio je protustavnik u Novoj Gradiški. God. 1912. imenovan je kotarskim šumarom, 1922., kao upravitelj Šumarije Oriovac, imenovan je savjetnikom, a 1923. postavljen je za upravitelja Kotarske šumarije u Novoj Gradiški.
 Iste je godine premješten za upravitelja Šumarije Brodske imovne općine u Slav. Brodu, 1925., kao šum. savjetnik, premješten je k Direkciji šuma Ogulinske imovne općine u Ogulin, a 1928., u istom svojstvu, premješten je u Novu Gradišku, gdje je kao šum. nadsavjetnik umirovljen 6.1.1932.
 Od 22.12.1932. ponovno je u službi kao šum. savjetnik kod Direkcije šuma imovne općine u Novoj Gradiški, a 1935. vodio se kao šum. savjetnik u mirovini sa prebivalištem u Novoj Gradiški.
 U LKV (br. 7, 1912. ) objavio je napis: "Otrovan vuk u Oriovcu".
 Bio je član HSŠD, kasnije JŠU.

 *** ŠL 1897., s. 232; 1900., 324; 1902., 299; 1904., s. 342; 1912., s. 156, 489; 1920., s. 369; 1922., s. 776; 1923., s. 307, 381, 568; 1925., s. 556; 1926., s. 340; 1928., s. 388; 1929., s. 302; 1933., s. 159., s. 1935., s. 234.
 Borošić, J.: SIS., s. 20, 71, 88, 147.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije. Vinkovci-Slav. Brod 1974., s. 533, 542.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, Zagreb 1993., s. 335, 427.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM