HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1062
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1062)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Stjepana i Anice. Nakon četvornorazredne osnovne škole u Fužinama, postigao je internu kvalifi - kaciju za rad u šumarstvu. Došao je 1953. godine iz Mlina “Goran” Fužine i radio u Šumariji Fužine do 28.2.1958. god. Kao poslovođa radio je od 1960. do 1969. god. u Šumariji Fužine, ŠG Delnice. Ostali podaci nisu nam poznati.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM